Årsskriftsnämnd

ÅRSSKIFTSNÄMND

I Årskiftsnämnden ingår följande personer:

JOAKIM BERNLING

Advokat

Andre Ålderman

KARL BERNLING

Postiljon

 

GÖRAN BOMAN

Försäljningschef

 

GUNNAR JARHED

Banktjänsteman

 

GÖRAN AHLIN

Ingenjör

 

BO KNUTSSON

Pol. mag.

 

PETER JOHANSSON

Museichef

 

PER HEDQUIST

Byråassistent

 

HÅKAN LIND

Jur. kand.

 

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

 

Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016