Beredningsnämnd

BEREDNINGSÄMND

I Beredningsnämnden ingår följande personer:

CHRISTER ZETTERBERG

Näringslivssekreterare

Gilleskrivare 2003 (2002)

ÅKE WESTERLUND

Regionchef

 

EDDIE PRINS

Frisör

 

PATRICK ERIKSSON

Egenföretagare

 

HENRIK JOSTEN

Lärare

 

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

 

Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016