Styrelsen

STYRELSEN

Styrelsen består av följande personer:

PETER JOHANSSON

Museiechef

1:e Ålderman 2011 (2008)

JOAKIM BERNLING

Advokat

Andre Ålderman 2011 (2008)

CHRISTER ZETTERBERG

Näringslivssekreterare

Gilleskrivare 2003 (2002)

HENRIK SVANBERG

Ingenjör

Kassafogde 2017

ERIC LUNDBORG

Köpman

Gillevärd 2008 (2006)

LARS SALONEN

Tandläkare

Bisittare 2006

HÅKAN LIND

Jur.kand

Bisittare 2008 (2003)

GÖRAN BOMAN

Försäljningschef

Ersättare (2008)

LARS ALFREDSSON

Administrativ Chef

Ersättare 2011

Styrelseberättelse 2015

 

Styrelsen för Vänersborgs Söners Gille får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2015, Gillets 110:e.

Styrelsen har under året arbetat i enlighet med Gillets ändamål, att anordna gillestämmor, att publicera uppsatser eller medverka i andra sammanhang, som kan befordra kännedom om Vänersborg samt att förvalta donationer och utdela stipendier och utmärkelser.

 

Således har Gillet samlats till Årsstämma den 25 mars i Lagergrenska Huset med ett 80-tal deltagare. Sedvanliga förhandlingar följdes av ett föredrag av Nils Olof Larsson med sonen Daniel, vilka tog oss med på en cykeltur tvärs USA. Tillsammans och med bilder berättade de om sin cykeltur under 60 dagar och 600 mil från Los Angeles till Washington. Ett mycket uppskattat inslag i stämman.

 

Högtidsstämman, tillika 110-års jubileumsstämma avhölls den 30 oktober på Quality Hotel i närvaro av ett drygt 100-tal gillebröder. Musikpedagogen Anna Bonander tilldelades Gillets medalj för sina insatser i elevers musikutbildningar. En Gillets medalj tilldelades även Gunnar Jarhed för sitt arbete med att samla och förmedla vår stads historia. Gillets Ungdoms-stipendium utdelades detta år till den framgångsrike unge golfspelaren Viktor Hagborg Asp. Till stämman hade även kallats de bröder, vilka var berättigade att erhålla tecknet för 50-årigt medlemskap; Nils Magnusson, Lars Göran Kihlström, Rune Patriksson, Carl Axel Lindberg, Christer Andersson och Per Anders Sahlin. Så även de som uppnått 25-årigt medlemskap; Kent Andersson, Bengt Ankartoft, Patrik Ankartoft, Sture Ankartoft, Curt Göran Crantz, Rolf Gillberg, Leif Mossberg, Lennart Ryberg, Jan Österberg, Merril Boman, Jan Fager, Åke Gustafsson, Tommy Norrman, Evert Ryberg, Bengt Ceder, Egon Fredman, Bo Knutsson, Hans Olof Persson, Christer Svensson, Martin Fredman och Gerhard Johansson. Stämman fortsatte med Jubileumssupè med damer. Under supen redovisade Lars Salonen Årskrönikan och Bo Knutsson kåserade kring några objekt med en spännande historiebakgrund. Kvällen avslutades med mingel och dans.

 

I samband med nationaldagsfirandet överlämnade Peter Johansson Sångsällskapet Sjung-Sjungs stipendium till Linus Wallberg. En sångare med en enastående stämma och ett artisteri utöver det vanliga. Utdelningen av musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond anordnades den 10 oktober i en nästan fullsatt kyrka. Konserten inleddes av stipendiaterna Anna Steppler och Martina Norén på orgel respektive trumpet. Nytt för året var medverkan av Vargöns Symfoniorkester, vilka bjöd på ett makalöst framträdande.

 

I syfte att bereda medlemmar i Gillet och andra fler möjligheter till att träffas och få fördjupade kunskaper om stadens historia genomfördes ett Öppet hus den 29 augusti. Ett 100-tal personer hade hörsammat inbjudan till Gillets lokaler och bjöds på en musikunderhållning, föredrag och förfriskningar. Sedvanligt har Gillets årsskrift utkommit, nu med sin 84:a årgång. Gillegolfen genomfördes i strålande väder den 18 augusti med ett 30-tal deltagare. Tävlingen vanns detta år av Kent Russberg.

Inför julen har ett antal julblommor på sedvanligt sätt delats ut. De ges till personer, vilka särskilt bör tackas eller som behöver en uppmuntran inför julen.

 

Gillets byggnader, både in- och utvändigt och utemiljön har varit föremål för en omfattande upprustning och uppfräschning. Husen och miljön kring dem har gillet åtagit sig att förvalta och det är glädjande att vi har resurser att bevara en kulturskatt av sådan betydelse för stadens historia. Men vi bevarar inte bara det ursprungliga. Vi följer även den moderna teknikens landvinningar då vi numera i energisparande syfte installerat en luftvärmepump.

 

Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden. Styrelse, Beredningsnämnd, Årsskriftsnämnd, Veteranerna samt olika arbetsgrupper har dessutom samlats för att bereda olika frågor och stärka gemenskapen. Styrelsen har under året bestått av Peter Johansson, 1:e Ålderman, Joakim Bernling, 2:e Ålderman, Göran Hagborg, Kassafogde, Christer Zetterberg, Gilleskrivare, Eric Lundborg, Gillevärd, Håkan Lind, Bisittare och Lars Salonen, Bisittare.

 

Vänersborg i mars 2016.

 

Christer Zetterberg Gilleskrivare

Peter Johansson 1:e Ålderman

Joakim Bernling 2:e Ålderman

Göran Hagborg Kassafogde

Eric Lundborg Gillevärd

Håkan Lind Bisittare

Lars Salonen Bisittare

Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016