Årsskriftsnämnd

ÅRSSKIFTSNÄMND

I Årskiftsnämnden ingår följande personer:

JOAKIM BERNLING

Advokat

Andre Ålderman

KARL BERNLING

Postiljon


GÖRAN BOMAN

Försäljningschef


GUNNAR JARHED

Banktjänsteman


GÖRAN AHLIN

Ingenjör


BO KNUTSSON

Pol. mag.


PETER JOHANSSON

Museichef


PER HEDQUIST

Byråassistent


HÅKAN LIND

Jur. kand.


LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör


Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016