Stämmor

STÄMMOR

HÄR FÅR VI TILLFÄLLE ATT TRÄFFAS

STÄMMOR 2017

 

Högtidsstämman 2017!

 

Allhelgonadags afton, fredagen den 3 november 2017, samlades ett drygt hundratal Gillebröder på Frimurarlogen för Vänersborgs Söners Gilles 112:e Högtidsstämma.

 

De val som genomfördes utföll enligt följande:

Till Förste Ålderman för 2018 valdes Peter Johansson.

Till Bisittare för 2018-2019 valdes Joakim Bernling, Eric Lundborg och Göran Boman.

Till Ersättare för Bisittare 2018-2019 valdes Lennart Linnarsson.

 

Till ledamöter i Beredningsnämnden för 2018 valdes Christer Zetterberg, Åke Westerlund, Eddie Prins, Patrick Eriksson samt Henrik Josten.

 

Till ledamöter i Årsskriftsnämnden för 2018 valdes Joakim Bernling, Göran Ahlin, Gunnar Jarhed, Lennart Linnarsson, Christer Zetterberg, Karl Bernling, Peter Johansson, Håkan Lind, Per Hedqvist samt Bo Knutsson.

 

Till räkenskapsgranskare för 2018 valdes Jan-Olof Strand och Lennart Svensson och som deras ersättare Lars Wassén.

 

Till stämman hade kallats ett stort antal bröder vilka var berättigade till Gillets tecken för 50-årigt respektive 25-årigt medlemskap. De närvarande erhöll sina tecken och tackades för sitt mångåriga medlemskap med en varm applåd.

 

Gillets medalj utdelades till Håkan Lind som nu på egen begäran valt att få lämna sitt uppdrag som bisittare i styrelsen. Håkan tackades för de totalt 37 han verkat för Gillet i såväl Årsskriftsnämnd som Beredningsnämnd och Styrelse. Därtill har Håkan bidragit med artiklar i Årsskriften, författat krönikor, redigerat böcker och stått för musikalisk underhållning i samband med olika arrangemang.

 

Under flera år har han även, på senare tid med god hjälp av Henrik Svanberg, arrangerat Elis Ullmanstipendiets konserter i Vänersborgs kyrka. Håkan framförde ett varmt tack för medaljen och underströk att han fortfarande kommer att arbeta för Gillet i dess Årsskriftsnämnd, med stipendiekonserter och annat.

Årstämman 2017!

 

Dryga 70 talet bröder har anslöt sig till årsstämman och 60 talet bröder deltog i måltiden.

 

Sophia Wikström Chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vänersborgs Kommun höll ett intressant föredrag om alla byggnads planer som finns i Vänerborgs kommun, det är sannerligen mycket på gång. Om ni vill läsa mer om detta kan ni titta på Vänersborgs kommuns hemsida, använd denna länken.

 

Vi njöt av den goda maten och det trevliga sällskapet under måltiden.

 

Se gärna på bildspelet här bredvid, ifrån stämman!

Stämman avslutades med att Förste Ålderman tackade alla ledamöter av Gillets styrelse, nämnder och Veteraner för årets arbete.

 

Efter stämmans avslutande lästes årskrönikan 2017 upp av Gillekrönikören Lars Salonen. I krönikan skildras såväl småstadens vardagliga händelser, missöden och framgångar som de stora världshändelserna – ur ett vänersborgsperspektiv. Efter en uppskattad krönika avtackades Lars Salonen för ännu ett bidrag för framtiden till kännedomen om stadens historia.

 

Efter krönikan var det tid för kvällens föredrag. Denna gång var det Gillebrodern Martin Fredman som berättade om sitt tidigare arbete som polisman och sin nuvarande tjänst som säkerhetsansvarig på Svenska Fotbollsförbundet. Fredman visade både i ord och med ett antal filmer vilka säkerhetsutmaningar fotbollen såväl nationellt som internationellt står för i dag.

 

Efter programmet på Frimurarlogen var det dags för Gillebröderna att promenera till Lagergrenska huset på Residensgatan där Gillevärden Eric Lundborg tog emot med en mycket efterlängtad och välsmakande måltid. Samvaron under kvällen uppskattades mycket av de närvarande bröderna vilka under måltiden fick möjlighet till att mötas och utväxla många goda minnen.

Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016