Stämmor

STÄMMOR

HÄR FÅR VI TILLFÄLLE ATT TRÄFFAS

 

Vänersborgs Söners Gilles Högtidsstämma 2018 med utdelning av Gillets Ungdomsstipendium

 

På Allhelgonadags afton, fredagen den 2 november, samlades traditionsenligt ett drygt hundratal Gillebröder till Högtidsstämma i Frimurarlogens lokaler.

 

Stämman inleddes med utdelande av Gillets ungdomsstipendium. Stipendiet, på 10 000 kronor, delas årligen ut till enskild ungdom/-ar eller organisation i Vänersborg vilken på ett positivt sätt arbetat för ungdom inom kommunen. Årets stipendiemottagare var Vänersborgs Boxningsklubb. Valet motiverades med klubbens mångåriga och omvittnat goda engagemang för många unga, såväl pojkar som flickor, vilka genom klubben erbjudits en meningsfull fritid. Klubbens medlemmar har dessutom presterat såväl nationella som internationella framgångar. Klubben representerades av Thea Johansson och Toni Nohra vilka mottog stipendiet och framförde klubbens tack.

 

Efter stipendieutdelningen genomfördes stämman efter godkänd föredragningslista. Parentation hölls över de bröder vilka avlidit sedan senaste stämman. Utdelning av Gillets tecken gör 50- och 25-årigt medlemskap genomfördes och inval av nya medlemmar skedde.

 

Vid valet till styrelse valdes Peter Johansson till Förste Ålderman 2019, Christer Zetterberg, Lars Salonen och Henrik Svanberg till Bisittare 2019-2020. Till Ersättare för Bisittare 2019-2020 valdes Lars Alfredsson. Därefter valdes ledamöter till Beredningsnämnd och Årsskriftsnämnd samt Räkenskapsgranskare och ersättare för dessa.

 

Efter stämman höll Lars Salonen den traditionella årskrönikan där de lokala, nationella och internationella händelserna under det senaste året belystes ur ett Gille- och Vänersborgsperspektiv. Salonens uppläsning med en god blandning av humor och allvar möttes av varma applåder från Gillebröderna.

 

Efter stämma och årskrönika promenerade bröderna över till Lagergrenska huset på Residensgatan där en välsmakande måltid serverades och tid gavs för trevligt umgänge med goda samtal och många återseenden.

Årstämman 2018!

 

Vänersborgs Söners Gille höll årsstämma 2018 onsdagen den 21 mars på Lagergrenska huset, Residensgatan, Vänersborg.

 

Ett 70-tal Gillebröder hade slutit upp till stämman. Sedvanliga förhandlingar hölls och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Vid stämman invaldes sex nya Gillebröder. Efter avslutade förhandlingar höll författaren Jan Loman ett kortare föredrag med utgångspunkt från sin bok ”En soppa av hönshjärnor”. I sitt arbete med boken har författaren i miljöskildringarna hämtat inspiration från hemstaden Vänersborg.

 

Efter föredraget avnjöt 64 Gillebröder en välsmakande måltid i ett gemytligt umgänge.

Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016