Information

INFORMATION

OM DU VILL VETA MER

SJUNG SJUNG STIPENDIET 2017

 

I samband med Nationaldagsfirandet 6 juni 2017 utdelade Vänersborgs Söners Gille för femte året i rad Sjung Sjungstipendiet.

 

Stipendiet, på 10 000 kronor, riktas till en ung person med rötter i Vänersborg som visat särskild talang för sång. Årets stipendium tilldelades Eleonor Henriksson. Redan som barn var sång och musik en naturlig del i Eleonors familj, intressen hon senare kom att utveckla i Vargöns Salemförsamling.

 

Studierna i Vänersborg skedde vid Musikskolan och den musikestetiska gymnasieutbildningen. Nyligen har Eleonor avslutat en femårig utbildning till musiklärare vid musikhögskolan i Piteå.

 

Vänersborgs Söners Gille gratulerar en värdig stipendiat.

 

HÖGTIDSSTÄMMA 2016

 

På Allhelgonadags afton höll Vänersborgs Söners Gille sin 111:e högtidsstämma då närmare 120 gillebröder hade samlats på Frimurarlogen. Förutom sedvanliga val till styrelse och nämnder överlämnades årets ungdomsstipendium på 10 000 kronor till HK Brätte.

 

Lars-Göran Lindmark tilldelades Gillets medalj för sitt arbete med den mycket aktiva Facebookgruppen ”Wenersborg Historisk grupp”.

 

Axel W Eriksson-medaljen tilldelades Maria Fridén och Hans Alexanderson för långvarigt framstående arbete i naturvårdens tjänst.

 

Avgående kassafogden Göran Hagborg utsågs till hedersledamot efter 46 år som förtroendevald.

Efter stämman samlades gillebröderna till festmåltid på Lagergrenska huset.

 

Ken Hagrydh mottager årets ungdomsstipendium för HK Brätte av Gillets Andre Ålderman Joakim Bernling. Foto: Karl Bernling.

STIPENDIER

Här kan läsa om vad som är på gång inom Gillet.

HISTORIA

Information om Vänersborgs historia finns samlade här.

PUBLIKATIONER

Alla Årsskrifter sedan 1930 finns att få ladda ned i PDF format.

Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016