Startsida

VÄLKOMNA TILL:

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLETS HEMSIDA


FÖR VÄNERSBORGS VÄL, FÖRSKÖNING OCH HISTORIA
Välkommen till vår hemsida!

Hoppas att du kommer att gilla den!

BLI MEDLEM NU!

Uppdaterad 2023-09-12

EVENEMANG

Här kan läsa om vad som är på gång inom Gillet.

INFORMATION

Information från genomförda evenemang finns samlade här.

ÅRSSKRIFTER

Alla Årsskrifter sedan 1930 finns att få ladda ned i PDF format.

Utdelning av Söners Gilles Sjung Sjung Stipendium


I samband med Sångsällskapet Sjung-Sjungs upphörande 2012 överläts fonden och ansvaret för Stipendiets utdelande till Vänersborgs Söners Gille, som utdelade stipendiet första gången 2013.


Vid årets Nationaldagsfirande i Vänersborg, den 6 juni utdelade 1:e Ålderman Lars Alfredsson Sjung Sjung stipendiet till Noor Demoulin. Årets Stipendium är på 10 000 kronor och motiveringen för året är:  För mycket god sång- och låtskrivartalang.


Noor är född i Belgien och flyttade till Vänersborg för ca 6 år sedan och hon fyller 20 år i sommar. Hon har gått på Musikklasserna i Vänerparken och på Birger Sjöbergs gymnasiets Estetprogram. Under läsåret 2022/23 har hon gått på Löftadalens Folkhögskola i Åsa i Halland och pluggat till Singer -Song Writer.

År 2019 medverkade Noor i TV-programmet Talang i TV 4 och lördagen den 3 juni 2023 vann hon radio Västs deltävlingen -P4 nästa.


Vi gratulerar Noor till stipendiet och önskar henne lycka till med fortsatta studier och vi är helt övertygade om att vi kommer att få höra mycket mycket mer av Noor i framtiden.

Noor D framträdande
Sjung Sjung
Sjung Sjung Noor D
Utdelning Sjung sjung 2023

Gillet samlades till Årsstämma 2023


Vänersborgs Söners Gille höll årsstämma 2023 fredagen den 21 april på Vänersborgs museum.

Ett 70-tal Gillebröder hade slutit upp till stämman. Sedvanliga förhandlingar hölls och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.


Efter avslutade förhandlingar höll den internationellt kända fotografen Håkan Ludwigson ett föredrag med bildvisning under temat ”Strandraggare – mina anekdoter och bilder från stränder i världen”. Mycket intressant att få reda på mer om hur dessa kända bilder kom till världen och vilka tillfälligheter som ligger bakom för att få till dessa bilder.


Här är en länk till ett foto som visades på föredraget: Club 55, Sant Tropez, France, 2000


Här är en länk till ett urval av Håkan Ludwikssons fotografier genom tiderna: Håkan Ludwigson — THE PHOTOGALLERY


Efter föredraget förflyttade sig 63 Gillebröder till PB huset där de avnjöt en välsmakande måltid i ett gemytligt umgänge.


Se bildspel nedan ifrån stämman och måltiden.

IMG_1007
IMG_1004
IMG_1005
IMG_1006
20230421_203752
20230421_203816
20230421_203904
20230421_203919
20230421_204140
20230421_204148
20230421_203710
20230421_203721
20230421_203740

E-postadresser och Mobilnummer!

Gillebröder! Gillet behöver din e-postadress och mobil nummer! Detta för att underlätta kommunikationen mellan oss Gillebröder.

Skicka uppgift om e-postadress och mobilnummer, inklusive namn och födelseår per mail till medlem@vanersborgssonersgille.se


Medlemsvärvning!
Gillebröder glöm inte att erbjuda medlemskap till vänner och bekanta, ju fler vi blir desto bättre!


Intresseanmälan för nya medlemmar görs enklast på vår hemsida (LÄNK)

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES ÅRSKRÖNIKOR


Redan under det sena 1890-talet samlades ett antal söner från Vänersborg årligen, vid jultid, på Stadshotellet för att under informella former äta en god middag och umgås.  År 1904 föreslog man att organisera gruppen, som hittills kallat sig "Vänersborgspojkarna", för att traditionen med de årliga sammankomsterna skulle säkras för framtiden. Till kommande års möte, i december 1905, hade stadgar framtagits för en förening som då bildades under namn Vänersborgs Söners Gille. 

 

Redan efter ett år, 1906, växte ambitionerna från att endast vara en sällskapsförening till att bli något av en "historieakademi" för Vänersborg. Man såg då i sitt uppdrag att på olika sätt dokumentera och bevara stadens historia samt även bidraga till stadens försköning.

 

Det är i detta sammanhang vi också skall se Gillets årskrönikor och den första krönikan författades och lästas upp på decembersammankomsten 1906 av privatläraren Halvord Lydell. Knappast kan Lydell ha anat att den krönika han då skrev skulle bli början på en tradition av årliga krönikor som, utan avbrott, nu författats i snart 120 år. 

 

Krönikörerna har under åren satt sin tydliga personliga prägel på krönikornas innehåll och anslag. Från att till en början främst tjänat som en kåserande verksamhetsberättelse för Gillet kom krönikorna att ta steget utanför föreningen och kommentera såväl lokala som nationella och även internationella händelser - allt från ett vänersborgsperspektiv. Från 1932, då Gillets årsskrift började komma ut, har krönikorna årligen publicerats i denna. 

 

Vänersborgs Söners Gilles årskrönikor är unika och synnerligen värdefulla historiska dokument för den tid de representerar - om än skrivna med Gillet, Vänersborg och omvärlden betraktat genom de olika krönikörernas högst personliga glasögon. De tidiga krönikorna, som författades innan årsskrifterna började utkomma, publiceras nu här på Gillets hemsida, renskrivna av Gillebrodern och Förste Ålderman Emeritus Göran Ahlin. 


Månadens Historiska Årskrönika

Denna månad publicerar vi den fjärde Årskrönikan ifrån 1909. Se dokument nedan.

Gillets Minnestavlor!

Gillet har totalt 23 informationstavlor på historiskt viktiga platser i Vänersborg.

Av dessa har 6 stycken restaurerats under vintern.

(Skyttegillet, Sjöboda kanal, Vänersborgs Tändsticksfabrik, Sellbergska huset, Dalbostigen samt Fru Elisabeths promenad)


Vänersborgs Söners Gilles Historia.


Vänersborgs Söners Gille bildades den 27 december 1905.

I stadagarna går det att läsa:

...har till ändamål:

  • att bereda söner av Vänersborg tillfälle att sammanträffa,
  • att fördenskull anordna gillestämmor med samkväm minst två gånger årligen, varav en vårstämma, tillika årsmöte, senast under maj månad och en högtidsstämma under hösten.
  • att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för Vänersborgs och samhällets historia kan ha betydelse.
  • att i årsskifter publicera uppsatser, som kan befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd.
  • att genom mottagande av och förvaltande av donationer verka för Gillets bästa samt att i ideellt syfte ivra för Vänersborgs väl och försköning.


Här är en bildserie från det gamla Vänersborg


Känner du igen någon av vyerna / husen i denna bildserie?

Mycket har förändrat sig sedan dessa bilder togs.


Om du vill läsa mer om Vänersborgs historia klicka på länk nedan.