Startsida

VÄLKOMNA TILL:

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES HEMSIDA


FÖR VÄNERSBORGS VÄL, FÖRSKÖNING OCH HISTORIA
Välkommen till vår hemsida!

Hoppas att du kommer att gilla den!

BLI MEDLEM NU!

Uppdaterad 2021-06-30

EVENEMANG


Här kan läsa om vad som är på gång inom Gillet.

INFORMATION

Information från genomförda evenemang finns samlade här.

ÅRSSKRIFTER

Alla Årsskrifter sedan 1930 finns att få ladda ned i PDF format.


Gillegolfen 2021


Nu är det hög tid för de sportande bröderna att anmäla sig till gillegolfen.

Det görs lättast på denna hemsida se (LÄNK)


Gillets Golfsektion

UTSKICK AV MEDLEMSBREV VÅREN 2021 SAMT INBETALNINGSKORT 


Bäste Gillebroder!

 

Gillets styrelse är nu ifärd med att skicka ut ytterligare ett medlemsbrev då även årets Vårstämma är inställt.

I samband med detta utskick skickar vi även med inbetalningskort till årsavgiften som hjälper oss att driva verksamheten vidare ännu ett år.

 

Eftersom vi inte kan presentera Styrelsens Årberättelse 2020, Årsbokslut samt Granskningsberättelse på Årsstämman, så publicerar vi dessa på hemsidan (Styrelse sidan). (Se länk)


Även om stämmorna i rådande situation ställs in arbetar Gillets styrelse och nämnder vidare inom en rad områden. Arbetet med årsskriften 2021 fortsätter i god fart, vi utser och belönar stipendiater till de stipendier vars fonder vi förvaltar, Gillegolfen genomförs, den unika gårdsmiljön på Kronogatan vårdas och vi uppmärksammar bortgångna Gillebröder med minnesgåvor.

 

Har Ni frågor som rör Gillets verksamhet tveka inte att ta kontakt med någon av undertecknade. Tänk även på att vår medlemsvärvning är mycket viktig, inte minst i tider som dessa. Fråga gärna i familj och bekantskapskrets om intresse finns för medlemskap. Kravet är att man är man, född i Vänersborg eller att man bott i staden minst 10 år. Anmälan kan göras på vår hemsida www.vanersborgssonersgille.se – eller till någon i styrelsen.

 

Med de bästa Gillehälsningar från Vänersborgs Söners Gilles Styrelse


Gillets Årskrönika 2020 är nu publicerad på hemsidan, nu med levande presentation av Gillets egen krönikör!


Det var den 26 december år 1906. Konung Oscar II satt på Sveriges tron, Karl Husberg var landshövding i Älvsborgs län och i Stadshotellets festsal i Vänersborg ställde sig Halvord Lydell upp framför en förväntansfull skara Gillebröder för att för första gången läsa en Vänersborgs Söners Gilles Årskrönika. Denna kväll fyllde Gillet ett år och om vår käre broder Lydell visste att han denna kväll skapat en tradition som skulle leva ännu långt över 100 år senare är osäkert. 


Vid varje Högtidsstämma sedan denna decemberdag 1906 har Gillebröderna fått njuta och roas av en krönika över det gångna året. Krönikorna, som tar upp allt från internationella till lokala händelser ur ett vänersborgsperspektiv, har kunnat läsas analogt framför bröderna oavsett två härjande världskrig, spanska sjukan, depressionstider eller andra motgångar - ända tills coronapandemin kom och satte ett tillfälligt stopp för denna form av framförande.


En Gillberoder ger dock inte tappt så lätt och då i synnerhet inte vår mångårige lysande Krönikör Lars Salonen som, med Gillebroder Håkan Lind bakom kameran, här bjuder alla Gillebröder och andra som vill lyssna på Årskrönikan 2020. Gillet håller på traditionerna även om formerna kan ändras - lyssna, njut och roas!


Klicka här för LÄNK till sidan för Årskrönikan!!!


Minonna Nunstedt – mottagare av Vänersborgs Söners Gilles Ungdomsstipendium 2020


Mottagare av Vänersborgs Söners Gilles Ungdomsstipendium 2020 är den 21-åriga rugbyspelerskan Minonna Nunstedt. Stipendiet överlämnades under en enkel ceremoni vid Gillets hus på Kronogatan i Vänersborg söndagen den 22 november.

 

Stipendiet, som är på 10 000 kronor, tilldelades Minonna för hennes synnerligen framstående insatser inom rugbysporten. Redan för 15 år sedan blev Minonna medlem i Vänersborgs Rugbyklubb och har sedan dess varit sporten trogen. Framgångarna har heller inte låtit vänta på sig.


Totalt kan Minonna i dag räkna in fyra SM-Guld varav två för Vänersborg, en för Norrköping och en för Enköpings rygbyklubbar.  Därtill har Minonna nyligen utnämnts till lagkapten för Vänersborgs Rygbyklubb. Hennes goda kamratskap och förmåga att också verka för andras framgång var även det en viktig del i motiveringen för stipendiet.

 

Vänersborgs Söners Gilles Ungdomsstipendium utdelas årligen till enskild ungdom för framgångsrika insatser eller organisation som på ett positivt sätt verkat för ungdomen i Vänersborg.


Minonna Nunstedt, fyrfaldig SM-guldmedaljör i rygby, är årets mottagare av Vänersborgs Söners Gilles Ungdomsstipendium.


Foto: Marianne Brattberg.


Vid en enkel ceremoni överlämnade Vänersborgs Söners Gilles åldermän Peter Johanson och Göran Boman årets ungdomsstipendium på 10 000 kronor till fyrfaldiga SM-guldmedaljören Minonna Nunstadt.


Foto: Marianne Brattberg

Vänersborgs Söners Gilles Historia.


Vänersborgs Söners Gille bildades den 27 december 1905.

I stadagarna går det att läsa:

...har till ändamål:

  • att bereda söner av Vänersborg tillfälle att sammanträffa,
  • att fördenskull anordna gillestämmor med samkväm minst två gånger årligen, varav en vårstämma, tillika årsmöte, senast under april månad och en högtidsstämma under hösten.
  • att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för Vänersborgs och samhällets historia kan ha betydelse.
  • att i årsskifter publicera uppsatser, som kan befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd.
  • att genom mottagande av och förvaltande av donationer verka för Gillets bästa samt att i ideellt syfte ivra för Vänersborgs väl och försköning.


Här är en bildserie från det gamla Vänersborg


Känner du igen någon av vyerna / husen i denna bildserie?

Mycket har förändrat sig sedan dessa bilder togs.


Om du vill läsa mer om Vänersborgs historia klicka på länk nedan.