Startsida

VÄLKOMNA TILL:

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLETS HEMSIDA


FÖR VÄNERSBORGS VÄL, FÖRSKÖNING OCH HISTORIA
Välkommen till vår hemsida!

Hoppas att du kommer att gilla den!

BLI MEDLEM NU!

Uppdaterad 2022-11-09

EVENEMANG


Här kan läsa om vad som är på gång inom Gillet.

INFORMATION

Information från genomförda evenemang finns samlade här.

ÅRSSKRIFTER

Alla Årsskrifter sedan 1930 finns att få ladda ned i PDF format.

Högtidsstämma 2022!

Gillebröder det är nu dags att anmäla sig till måltiden till årets Högtidsstämma, som går av stapeln fredagen den 11 november.

Inbjudan är utskickad per post. Utskicket innehåller också årsskrift årgång 2022, trevlig läsning önskas!


E-postadresser och Mobilnummer!

Gillebröder! Gillet behöver din e-postadress och mobil nummer! Detta för att underlätta kommunikationen mellan oss Gillebröder.

Skicka uppgift om e-postadress och mobilnummer, inklusive namn och födelseår per mail till medlem@vanersborgssonersgille.se


Medlemsvärvning!
Gillebröder glöm inte att erbjuda medlemskap till vänner och bekanta, ju fler vi blir desto bättre!
Intresseanmälan för nya medlemmar görs enklast på vår hemsida (LÄNK)

Vänersborgs Söners Gilles Historia.


Vänersborgs Söners Gille bildades den 27 december 1905.

I stadagarna går det att läsa:

...har till ändamål:

  • att bereda söner av Vänersborg tillfälle att sammanträffa,
  • att fördenskull anordna gillestämmor med samkväm minst två gånger årligen, varav en vårstämma, tillika årsmöte, senast under april månad och en högtidsstämma under hösten.
  • att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för Vänersborgs och samhällets historia kan ha betydelse.
  • att i årsskifter publicera uppsatser, som kan befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd.
  • att genom mottagande av och förvaltande av donationer verka för Gillets bästa samt att i ideellt syfte ivra för Vänersborgs väl och försköning.


Här är en bildserie från det gamla Vänersborg


Känner du igen någon av vyerna / husen i denna bildserie?

Mycket har förändrat sig sedan dessa bilder togs.


Om du vill läsa mer om Vänersborgs historia klicka på länk nedan.