Startsida

VÄLKOMNA TILL:

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLETS HEMSIDA


FÖR VÄNERSBORGS VÄL, FÖRSKÖNING OCH HISTORIA
Välkommen till vår hemsida!

Hoppas att du kommer att gilla den!

BLI MEDLEM NU!

Uppdaterad 2022-07-29

EVENEMANG


Här kan läsa om vad som är på gång inom Gillet.

INFORMATION

Information från genomförda evenemang finns samlade här.

ÅRSSKRIFTER

Alla Årsskrifter sedan 1930 finns att få ladda ned i PDF format.

Gillegolfen 2022!

Golfande Gillebröder kan redan nu boka in höstens tävling som går av stapeln den 16 augusti 2022, med start kl 13.00,

sedvanlig lunch i restaurangen före rundan.
Inbjudan finns nu på Gillets hemsida där man kan anmäla sig eller skicka ett mail med namn, golf-ID, email och mobilnummer till gillegolfen@vanersborgssonersgille.se. Se (LÄNK)

E-postadresser och Mobilnummer!

Gillebröder! Gillet behöver din e-postadress och mobil nummer! Detta för att underlätta kommunikationen mellan oss Gillebröder.

Skicka uppgift om e-postadress och mobilnummer, inklusive namn och födelseår per mail till medlem@vanersborgssonersgille.se


Medlemsvärvning!
Gillebröder glöm inte att erbjuda medlemskap till vänner och bekanta, ju fler vi blir desto bättre!
Intresseanmälan för nya medlemmar görs enklast på vår hemsida (LÄNK)


Gillets Årskrönika 2020 är nu publicerad på hemsidan, nu med levande presentation av Gillets egen krönikör!


Det var den 26 december år 1906. Konung Oscar II satt på Sveriges tron, Karl Husberg var landshövding i Älvsborgs län och i Stadshotellets festsal i Vänersborg ställde sig Halvord Lydell upp framför en förväntansfull skara Gillebröder för att för första gången läsa en Vänersborgs Söners Gilles Årskrönika. Denna kväll fyllde Gillet ett år och om vår käre broder Lydell visste att han denna kväll skapat en tradition som skulle leva ännu långt över 100 år senare är osäkert. 


Vid varje Högtidsstämma sedan denna decemberdag 1906 har Gillebröderna fått njuta och roas av en krönika över det gångna året. Krönikorna, som tar upp allt från internationella till lokala händelser ur ett vänersborgsperspektiv, har kunnat läsas analogt framför bröderna oavsett två härjande världskrig, spanska sjukan, depressionstider eller andra motgångar - ända tills coronapandemin kom och satte ett tillfälligt stopp för denna form av framförande.


En Gillberoder ger dock inte tappt så lätt och då i synnerhet inte vår mångårige lysande Krönikör Lars Salonen som, med Gillebroder Håkan Lind bakom kameran, här bjuder alla Gillebröder och andra som vill lyssna på Årskrönikan 2020. Gillet håller på traditionerna även om formerna kan ändras - lyssna, njut och roas!


Klicka här för LÄNK till sidan för Årskrönikan!!!

Vänersborgs Söners Gilles Historia.


Vänersborgs Söners Gille bildades den 27 december 1905.

I stadagarna går det att läsa:

...har till ändamål:

  • att bereda söner av Vänersborg tillfälle att sammanträffa,
  • att fördenskull anordna gillestämmor med samkväm minst två gånger årligen, varav en vårstämma, tillika årsmöte, senast under april månad och en högtidsstämma under hösten.
  • att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för Vänersborgs och samhällets historia kan ha betydelse.
  • att i årsskifter publicera uppsatser, som kan befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd.
  • att genom mottagande av och förvaltande av donationer verka för Gillets bästa samt att i ideellt syfte ivra för Vänersborgs väl och försköning.


Här är en bildserie från det gamla Vänersborg


Känner du igen någon av vyerna / husen i denna bildserie?

Mycket har förändrat sig sedan dessa bilder togs.


Om du vill läsa mer om Vänersborgs historia klicka på länk nedan.