Startsida

VÄLKOMNA TILL:

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLETS HEMSIDA


FÖR VÄNERSBORGS VÄL, FÖRSKÖNING OCH HISTORIA
Välkommen till vår hemsida!

Hoppas att du kommer att gilla den!

BLI MEDLEM NU!

Uppdaterad 2024-06-15

EVENEMANG

Här kan läsa om vad som är på gång inom Gillet.

INFORMATION

Mer information om Gillets Stipendier, Utmärkelser, Utsmyckning, Historia mm.

ÅRSSKRIFTER

Alla Årsskrifter sedan 1930 finns att få ladda ned i PDF format.

Gillegolfen

 

Nu är det dax att börja anmäla sig till gillegolfen som går av stapeln onsdagen den 21 Augusti, klockan 12.00.

Missa inte en rolig dag med gott kamratskap och (förhoppningsvis) fint väder! Kostnad för lunch och tävlingsspel, endast 150 kr.

Gästgreenfee tillkommer för icke Onsjö Gk-medlemmar.


Anmäl dig nu! Länk till anmälan!

Utdelning av Söners Gilles Sjung Sjung Stipendium

 

I samband med Sångsällskapet Sjung-Sjungs upphörande 2012 överläts fonden och ansvaret för Stipendiets utdelande till Vänersborgs Söners Gille, som utdelade stipendiet första gången 2013.


Vid årets Nationaldagsfirande i Vänersborg, den 6 juni utdelade 1:e Ålderman Lars Alfredsson Sjung Sjung stipendiet till Alice Vänerlöv, på fiol.
Årets Stipendium är på 10 000 kronor och motiveringen för året är: 
Talangfull musiker och en mycket fin förebild för yngre elever inom musikutbildning.


Alice har en lång bakgrund i musiklivet i Vänersborg trots sina unga år.

Började redan från åk 1 i Musikskolan i Vänersborg.
På högstadiet gick hon i Musikklasserna, inriktning musik och dans
och på Birger Sjöbergs gymnasiets Estetprogram musik samt speciallinje musik och dans.


Hon har medverkat i Västra Götalands Ungdomssymfoniker och i Vänersborgs
Kammarorkester och Vargöns symfoniorkester.

Alice har ansökt till Lärarhögskolan för att bli musiklärare – men hon har inte fått besked ännu om hon kommer med i år - men vi är helt övertygad om att hon kommer att bli musiklärare.


Vi gratulerar Alice till stipendiet och önskar henne lycka till med fortsatta studier och vi är helt övertygade om att vi kommer att få höra mycket mycket mer av Alice i framtiden.

Sjung sjung 2024 2
sjung sjung utdelning 2024
sjung sjung utdelning 2024 2

Nu vet vi hur Residenset ser ut från insidan!!

 

Vänersborgs Söners Gille hade givits möjlighet till en exklusiv visning av hur det ser ut inuti Residenset. Vi var 21 gillebröder som mötte upp 16 maj kl 14.00.


Guidningen leddes av Agneta Forsell som är administrativ chef på Västra Götalandsregionen och placerad på Residenset. Hon bjöd på en intressant tidsresa över flera århundraden med detaljerade berättelser om byggnaden, möbler och klädstilar från olika epoker och intressanta människor som verkat i huset. Guidningen tog en dryg timme. Nu behöver ingen av gillebröderna sväva i tvivelsmål om hur det ser ut i Residenset när de passerar förbi.

 

Guidningen var mycket uppskattad av deltagarna som fotograferade flitigt. Efter guidningen tog sig 12 gillebröder ner till Koppargrillen för fortsatt samvaro och trevligt umgänge.

Vänersborgs Residens

Vänersborgs Residens
pro-7MXipmD7
pro-fQVyJZNQ
pro-vCTpXB5K

Årsstämman 2024


Vänersborgs Söners Gille höll årsstämma 2024, fredagen den 5 april på Vänersborgs museum.


Ett rekordstort antal Gillebröder, drygt hundratal, hade slutit upp till stämman.
Sedvanliga förhandlingar hölls, kassafogden presenterade kort bokslutet för år 2023, revisionsberättelsen upplästes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.


Efter avslutade förhandlingar höll Ålderman emeritus och museichef Peter Johansson föredrag. Temat för hans föredrag var ”Från en smitthärd till ett sovande lejon” historier kring kommunsammanslagningar i Vänersborg”.

Ett mycket uppskattat föredrag.


Efter föredraget förflyttade sig 92 Gillebröder till PB-huset där de avnjöt en välsmakande måltid i ett gemytligt umgänge.

Årsstämman 2024 bild 3
Årsstämman 2024 Bild 1
Årsstämman 2024 bild 2

E-postadresser och Mobilnummer!
Gillet behöver din e-postadress och mobil nummer! Detta för att underlätta kommunikationen mellan oss
Gillebröder. Uppgift om e-postadress och mobilnummer, inklusive namn och födelseår per mail till
medlem@vanersborgssonersgille.se eller per sms till Lennart Svensson 070-624 13 71.


Gillegolfen!
Golfande Gillebröder kan redan nu boka in höstens tävling som går av stapeln den 21 augusti 2024,
med start kl. 13.00, sedvanlig lunch i restaurangen före rundan.
Inbjudan kommer att läggas ut på Gillets hemsida där man kan anmäla sig eller skicka ett mail med namn,
golf-ID, email och mobilnummer till gillegolfen@vanersborgssonersgille.se.


Medlemsvärvning!
Gillebröder glöm inte att erbjuda medlemskap till vänner och bekanta, ju fler vi blir desto bättre!
Intresseanmälan för nya medlemmar görs enklast på vår hemsida www.vanersborgssonersgille.se

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES ÅRSKRÖNIKOR


Redan under det sena 1890-talet samlades ett antal söner från Vänersborg årligen, vid jultid, på Stadshotellet för att under informella former äta en god middag och umgås.  År 1904 föreslog man att organisera gruppen, som hittills kallat sig "Vänersborgspojkarna", för att traditionen med de årliga sammankomsterna skulle säkras för framtiden. Till kommande års möte, i december 1905, hade stadgar framtagits för en förening som då bildades under namn Vänersborgs Söners Gille. 

 

Redan efter ett år, 1906, växte ambitionerna från att endast vara en sällskapsförening till att bli något av en "historieakademi" för Vänersborg. Man såg då i sitt uppdrag att på olika sätt dokumentera och bevara stadens historia samt även bidraga till stadens försköning.

 

Det är i detta sammanhang vi också skall se Gillets årskrönikor och den första krönikan författades och lästas upp på decembersammankomsten 1906 av privatläraren Halvord Lydell. Knappast kan Lydell ha anat att den krönika han då skrev skulle bli början på en tradition av årliga krönikor som, utan avbrott, nu författats i snart 120 år. 

 

Krönikörerna har under åren satt sin tydliga personliga prägel på krönikornas innehåll och anslag. Från att till en början främst tjänat som en kåserande verksamhetsberättelse för Gillet kom krönikorna att ta steget utanför föreningen och kommentera såväl lokala som nationella och även internationella händelser - allt från ett vänersborgsperspektiv. Från 1932, då Gillets årsskrift började komma ut, har krönikorna årligen publicerats i denna. 

 

Vänersborgs Söners Gilles årskrönikor är unika och synnerligen värdefulla historiska dokument för den tid de representerar - om än skrivna med Gillet, Vänersborg och omvärlden betraktat genom de olika krönikörernas högst personliga glasögon. De tidiga krönikorna, som författades innan årsskrifterna började utkomma, publiceras nu här på Gillets hemsida, renskrivna av Gillebrodern och Förste Ålderman Emeritus Göran Ahlin. 


Månadens Historiska Årskrönika

Denna månad publicerar vi Årskrönikan ifrån 1918. Se dokument nedan.

Vänersborgs Söners Gilles Historia.


Vänersborgs Söners Gille bildades den 27 december 1905.

I stadagarna går det att läsa:

...har till ändamål:

  • att bereda söner av Vänersborg tillfälle att sammanträffa,
  • att fördenskull anordna gillestämmor med samkväm minst två gånger årligen, varav en vårstämma, tillika årsmöte, senast under maj månad och en högtidsstämma under hösten.
  • att uti sitt arkiv i bild och skrift sammanföra vad för Vänersborgs och samhällets historia kan ha betydelse.
  • att i årsskifter publicera uppsatser, som kan befordra kännedom om Vänersborg och dess omnejd.
  • att genom mottagande av och förvaltande av donationer verka för Gillets bästa samt att i ideellt syfte ivra för Vänersborgs väl och försköning.


Här är en bildserie från det gamla Vänersborg


Känner du igen någon av vyerna / husen i denna bildserie?

Mycket har förändrat sig sedan dessa bilder togs.


Om du vill läsa mer om Vänersborgs historia klicka på länk nedan.