Årsskriftsnämnd

ÅRSSKRIFTSNÄMND

I Årskriftsnämnden ingår följande personer:

Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Göran Boman, Micael Eriksson, Per Hedqvist, Göran Ahlin, Håkan Lind, Gunnar Jarhed, Bengt Israelsson, Lennart Linnarsson och Christer Zetterberg.