Åldermän

GILLETS ÅLDERMÄN

Gillets styrelse leddes fram till 1933 av en ordförande. Detta år infördes beteckningen "Förste Ålderman" samtidigt som styrelsens övriga ledamöter fick sina nuvarande titlar.Följande personer har varit Gillets Åldermän.

FERDINAND HALLBERG

Stadskassör

1905 - 1920

EDWIN ANDERSSON

Direktör

1921 - 1935

KARL GUSTAV CEDERGREN

Direktör

1936 - 1941

BERTEL HALLBERG

Borgmästare

1942 - 1953

GUNNAR HJORT

Landskamrer

1954 - 1964

ERIK SAHLIN

Länspolischef

1964 - 1973

OLOF JANSON

Kamrer

1973 - 1979

SVEN LIND

Disponent

1980 - 1990

STIG LARSSON

Direktör

1991 - 2005

GÖRAN AHLIN

Ingenjör

2006 - 2010

PETER JOHANSSON

Museichef

2011 - 2021

LARS ALFREDSSON

Adnimistrativ chef

2022 -