Stämmor

STÄMMOR

HÄR FÅR VI TILLFÄLLE ATT TRÄFFAS


Gillet samlades till Högtidsstämma 2022!


Högtidsstämman, den 117:e i ordningen, avhölls den 11 november i Museet i närvaro av ca 85 st gillebröder.


Gillebroder Christer Zetterberg tilldelades Gillets medalj för 20 års insats som Gilleskrivare samt för sina alltid trevliga artiklar i gillets årsskrift.


Ett stort antal bröder hade i år hörsammat inbjudan till stämman, då de nu var berättigade att erhålla tecknet för såväl 25- som 50-årigt medlemskap.


Andre ålderman Göran Boman föredrog stadge-ändringar, vilka godkändes av årsstämman.


Efter förhandlingarna upplästes Årskrönikan av gillebroder Lars Salonen.


Som avslutning tackade förste ålderman Lars Alfredsson för ett trevligt möte och inbjöd till efterföljande samkväm i PB-huset.