Beredningsnämnd

BEREDNINGSÄMND

I Beredningsnämnden ingår följande personer:

CHRISTER ZETTERBERG

Näringslivssekreterare

Gilleskrivare 2003 (2002)

ÅKE WESTERLUND

Regionchef


EDDIE PRINS

Frisör


PATRICK ERIKSSON

Egenföretagare


HENRIK JOSTEN

Lärare


LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör


Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016