Beredningsnämnd

BEREDNINGSNÄMND

I Beredningsnämnden ingår följande personer:

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

Gilleskrivare 2023 (2018)

EDDIE PRINS

Frisör


HENRIK JOSTEN

Lärare


BENGT ISRAELSSON

Lärare


LENNART SVENSSON

Intendent

JOHAN SVENSSON