Stipendiekonsert

EVENEMANG STIPENDIEKONSERT

NJUT AV TRUMPET OCH ORGEL

Stipendiekonsert


2021 års musikstipendier ur Elis Ullmans minnesfond utdelade!

 

I en fullsatt Vänersborgs kyrka delades 2021 års stipendier ur Elis Ullmans minnesfond ut lördagen 23 oktober till Benjamin Löfgren, trumpet, och Dominic Göbel, orgel.


Stipendiet, som av Gillet utdelats under dryga 20 år, instiftades av makarna Allan och Tyra Lindström till minne av musikdirektören Elis Ullman, verksam i Vänersborg åren 1904-1932. Stipendierna, vilka är på 10 000 kr vardera, utdelas årligen till två framgångsrika musiker vid Göteborgs Musikhögskola - en på trumpet och en på orgel.

 

I samband med utdelningen framfördes en konsert av stipendiaterna samt av Vargöns Symfoniorkester under ledning av Anna Bornander. Åhörarna kunde njuta av ett magnifikt musikprogram där inte endast stipendiaterna utan i lika hög grad de unga musikerna i symfoniorkestern imponerade.


Stipendieutdelare från Vänersborgs Söners Gille var Håkan Lind, som även svarade för arrangemanget.

(På bild ovan syns från Höger: Gillebrodern och stipendieutdelaren Håkan Lind, Benjamin Löfgren, trumpet, och Dominic Göbel, orgel.

På bild nedan Håkan Lind samt Anna Bornander.)