Medlemsskap

MEDLEMSSKAP

VÄLKOMMEN TILL VÅR FÖRENING

Vi vill gärna att du ansöker om medlemskap till vår gemenskap, men man måste dock uppfylla vissa kriterier för att kunna få gå med.


Enligt våra stadgar så gäller följande:


Medlemskap i Gillet erhålles efter anmälan hos styrelsen av varje inom Vänersborg född välfrejdad man.


Gillets styrelse kan till medlem antaga jämväl annan välfrejdad man, som sedan barndomen tillhört samhället eller där fostrats.


Till medlem av Gillet kan ock, på styrelsens förslag, antagas sådan välfrejdad man, som under en lång följd av år varit bosatt i Vänersborgs kommun och därunder gjort särskilda insatser för staden eller visat särskilt intresse för Gillet.


Inval av medlemmar sker på Vår- (Mars-April) och Högtidstämman (Oktober-November).


 

Till hedersledamöter kunna på förslag av styrelsen väljas personer, vilka gjort sig särskilt förtjänta om staden eller Gillet.
Fyll i formuläret till höger och klicka på skicka, för att skicka in din medlemsansökan.

Vi kommer att behandla den så fort vi kan.
Om du har funderingar eller frågor så är det bara att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under kontakt.

Uppgifterna markerade med * är obligatoriska!

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 

OBS! Glöm ej att klicka på SKICKA!

MEDLEMSINFORMATION


Den medlemsförteckning som du finner i årsskriften är inte till alla stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm.

Vi uppskattar om Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: medlem@vanersborgssonersgille.se eller genom ett telefonsamtal till Henrik Svanberg 0521-616 00 eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan 27, 462 31 Vänersborg.