Medlemsskap

MEDLEMSSKAP

VÄLKOMMEN TILL VÅR FÖRENING

Vi vill gärna att du ansöker om medlemskap till vår gemenskap, men man måste dock uppfylla vissa kriterier för att kunna få gå med.


Enligt våra stadgar så gäller följande:

Medlemskap i Gillet erhålles efter anmälan hos styrelsen av varje inom Vänersborg född välfrejdad man.


Gillets Styrelse kan till medlem anta jämväl annan välfrejdad man, som sedan barndomen har bott i Vänersborg eller där fostrats, eller som under minst 10 år varit bosatt i Vänersborg och därunder gjort särskilda insatser för Vänersborg eller visat särskilt intresse för Gillet.


Till hedersledamöter kan på förslag av styrelsen väljas personer, vilka har gjort sig särskilt förtjänta för insatser för staden eller Gillet.
Fyll i formuläret till höger och klicka på skicka, för att skicka in din medlemsansökan.

Vi kommer att behandla den så fort vi kan.
Om du har funderingar eller frågor så är det bara att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter under kontakt.

Uppgifterna markerade med * är obligatoriska!

 
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nej
 
 
 
 

OBS! Glöm ej att klicka på SKICKA!

MEDLEMSINFORMATION


Den medlemsförteckning som du finner i årsskriften är inte till alla stycken helt korrekt vad avser titlar, bostadsort mm.

Vi uppskattar om Du meddelar oss eventuella felaktigheter antingen via e-post: medlem@vanersborgssonersgille.se eller genom ett telefonsamtal till Henrik Svanberg 0521-616 00 eller brevledes till adress: Vänersborgs Söners Gille, Henrik Svanberg, Parkgatan 27, 462 31 Vänersborg.