Dataskyddslagen GDPR

Dataskyddsförordningen

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLES HANTERING AV GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR

 

Med anledning av den nya datalagen GDPR vill vi informera om vilka personuppgifter Gillet innehar rörande sina medlemmar:

- Personnamn

- Födelseår

- Postadress

- Inträdesår i Gillet

- Titel (I de fall Gillebrodern uppgivit detta)

- Telefonnummer (I de fall Gillebrodern uppgivit detta)

- E-postadress (I de fall Gillebrodern uppgivit detta)

 

Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna administrera en Gillebroders medlemskap i Gillet.

 

Utöver dessa uppgifter har vi även i vårt arkiv de personbeskrivningar Gillebröder själva valt att sända in till Gillet.

 

Har någon Gillebroder frågor eller synpunkter på ovanstående ombeds man kontakta Gillets styrelse.