Styrelse & Nämnder

GILLETS STYRELSER OCH NÄMNDER

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE

För att styra och bedriva arbetet i gilllet så har vi etablerat en styrelse, en beredningsnämnd samt en årskriftsnämnd.

GRANSKNINGSMÄN

JAN-OLOF STRAND, Bankchef

JONAS SVENSSON, Ingenjör

DAG WADMAN, Bankdirektör, suppleant