Våra Sponsorer

VÅRA SPONSORER

VI VILL TACKA ALLA FÖR DERAS BIDRAG

SPONSORER


Vi är som de flesta idieella föreningar beroenda av sponsorer. På denna sida kan ni se vilka som under året har sponsrat tryckningen av vår senaste årsskriftsbok. Alla annonser nedan har länkar till hemsidor, Facebook eller informationssidor. Klicka gärna vidare för att få mer information om våra sponsorer och deras tjänster. Annonserna följer placeringen i årsskriften (alfabetisk ordning).


Vi vill tacka alla som har bidragit under året!


Om du är intresserad av att sponsra oss, hör av dig genom att skicka ett mail till info@vanersborgssonersgille.se (kontakt) eller att du kontaktar någon i styrelsen.