Årsskriftsnämnd

ÅRSSKIFTSNÄMND

I Årskiftsnämnden ingår följande personer:

Årsskriftsnämnden 2021: Fr.v. Karl Bernling, Peter Johansson, Per Hedqvist, Göran
Ahlin, Micael Eriksson, Gunnar Jarhed, Lennart Linnarsson, Göran Boman, Christer
Zetterberg. Bo Knutsson och Håkan Lind saknas på bilden.
Foto: Karl Bernling.