Beredningsnämnd

BEREDNINGSNÄMND

I Beredningsnämnden ingår följande personer:

JOHAN SVENSSONEDDIE PRINS

Frisör


BENGT ISRAELSSON

Lärare


LENNART SVENSSON

Intendent


LENNART KÄCK

Ekonom

HENRIK JOSTEN

Lärare