Styrelsen

STYRELSEN

Styrelsen består av följande personer:

LARS ALFREDSSON

Administrativ chef

1:e Ålderman 2021 (2011)

GÖRAN BOMAN

Försäljningschef

Andre Ålderman 2011 (2008)

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

Gilleskrivare 2023 (2018)

HENRIK SVANBERG

Ingenjör

Kassafogde 2017

ERIC LUNDBORG

Köpman

Gillevärd 2008 (2006)

LARS SALONEN

Tandläkare

Bisittare 2006

PETER JOHANSSON

Museichef

Bisittare 2023 (2011)

KARL BERNLING

Postiljon

Bisittare 2023

DAN ÅBERG

Kanslichef

Bisittare 2021

Årsbokslut 2021


Vänersborgs Söner Gille fick en liten förlust under 2021 (7.298 kr), detta berodde på ökade kostander samt jubileumshögtidsstämman. 


Bifogar även årets granskningsberättelse utförd av Gillets bägge granskningsmän.Vänersborg i mars 2022.


Henrik Svanberg                Kassafogde