Styrelsen

STYRELSEN

Styrelsen består av följande personer:

LARS ALFREDSSON

Administrativ chef

1:e Ålderman 2022 (2011)

GÖRAN BOMAN

Försäljningschef

Andre Ålderman 2011 (2008)

LENNART LINNARSSON

Begravningsentreprenör

Gilleskrivare 2023 (2018)

HENRIK SVANBERG

Ingenjör

Kassafogde 2017

ERIC LUNDBORG

Köpman

Gillevärd 2008 (2006)

LARS SALONEN

Tandläkare

Bisittare 2006

PETER JOHANSSON

Museichef

Bisittare 2023 (2011)

KARL BERNLING

Postiljon

Ersättare 2023

DAN ÅBERG

Kanslichef

Ersättare 2021