Stipendiater Sångsällskapet Sjung Sjung

STIPENDIATER TILL SÅNGSÄLLSKAPET SJUNG SJUNG

Följande har fått Sångsällskapets Sjung Sjung Stipendium

ÅR

PERSON / FÖRENING / SÄLLSKAP

2023

Noor Demoulin

2022

Olivia Lundberg

2021

Olivia Blixö

2020

Gustav Ekmark

2019

Saga Wargbaner

2018

Emmy Svahn

2017

Eleonor Henriksson

2016

Evelina Stenvall

2015

Linus Wallberg

2014

Hanna Sandgren

2013

Sara Johansson

2012

Anton Alvin

2011

Anna Larsson

2010

Rasmus Klamas

2009

Linus Henriksson

2008

Carl-Erik Carlsson

2007

Markus Enorsson

2006

Gustav Svedung

2005

Jonathan Ingvald

2004

Vänersborgs musikskola

2003

Vänersborgs musikskola

2002

Vänersborgs musikskola

2001

Vänersborgs musikskola

Fram till och med 2012 delades stipendiet ut av Sångsällskapet Sjung Sung. I samband med överlämnandet av 2012 års stipendium deltog Gillet vid överlämnandet varefter Gillet ombesörjt detta sedan Sjung Sjung i samband med sin nedläggning överlåtit stipendiefonden till Vänersborgs Söners Gille.