Mottagare av Axel W Erikssonmedaljen

Axel W Erikssonmedaljen

Följande personer har fått Axel W Erikssonmedaljen

ÅR

NAMN

2016

Maria Fridén och Hans Alexanderson

2011

Erling Svensson

2005

Jan Uddén

2000

Björn Johansson

1995

Rickard Hylbom

1990

Gustaf Rudebeck

1989

Wilhelm Ängermark

Axel W Erikssonmedaljen

Axel W Erikssonmedaljen instiftades 1985 till minne av den i södra Afrika verksamme, vänersborgsfödde, zoologen Axel Wilhelm Eriksson (1846-1901).


Medaljen är en utmärkelse som utdelas till förtjänt zoolog, i första hand ornitolog, vilken genom sina insatser fördjupat kunskaperna inom dessa områden. Medaljen kan även tilldelas person vilken gjort betydelsefulla naturvårdande insatser till gagn för faunan, i första hand fågellivet.


Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser medaljör efter rekommendation från i ämnesområdet sakkunnig expertis.


Medaljör utses vart femte år, eller oftare om synnerliga skäl föreligger. Medaljen skall i första hand utdelas på Gillets Högtidsstämma eller Årsstämma.