Mottagare av Vänersborgs Söners Gilles Medalj

Vänersborgs Söners Gilles Medalj

Följande personer har fått Vänersborgs Söners Gilles Medalj

ÅR

NAMN

2017

Håkan Lind

2016

Lars-Göran Lindmark

2015

Anna Bromander / Gunnar Jarhed

2014

Stig Bertilsson

2013

Björn Hård af Segerstad

2012

Lennart ”Skomakarn” Olsson

2011

Einar Hansander

2010

Lars Tornberg / Kenneth Arvidsson

2008

Gunnar Ekman / Roy Johansson / Göran Ahlin

2007

Gunnar Skoogh / Stig Hjelm / Arne Andersson / Yngve Stenermark

2006

Karl Eric Malcolm

2005

Per Hedquist / Göran Söderström / Bert Tibblin

2002

Mauritz Björnberg

2000

Göran Hagborg / John Olov Ericsson

1998

Stellan Granath

1995

Knut Ek / Ivar ”Ive” Lundin

1992

S Gunnar Peterson

1990

Stig Larsson, Kjell Thernquist

1989

Carl Viking Wahlin

1983

Evert Lundborg

1980

Nils Palmström / Nils Pårud

1979

Einar Weiss

1976

Sven Lind / Ole Thernquist

1975

Sten Sahlin / Olov JansonSten Sahlin / Olov Janson

1974

Gösta Fröberg / Oscar Skärberg

1972

Axel Eriksson / Fritz Dinnetz

1970

Hjalmar Rahm / Fredrik von Sydow

Vänersborgs Söners Gilles Medalj

  • Gillets medalj är en förtjänstmedalj och kan tilldelas Gillebroder som under en följd av år nedlagt ett betydelsefullt och uppoffrande arbete inom Gillet och för dess syften.
  • Medaljen kan ock tilldelas person, som i ideellt syfte har gjort märkbara insatser i staden eller person som genom sin verksamhet i Vänersborg gjort sig särskilt förtjänt om stadens väl och anseende.
  • Medaljen kan ock tilldelas en i Vänersborg född person som, ehuru verksam på annan ort, genom sina kulturella eller ideella insatser eller genom övrig verksamhet hedrat den stad som sett personen födas.
  • Medaljen kan ock tilldelas Gillebroder eller annan som genom gåvor, forskning eller genom ekonomiskt stöd har skapat underlag för Gillet att i årsskriften eller på annat sätt publicera uppsatser som befordrar kännedomen om Vänersborg och dess omnejd och om de personer som där har levat och verkat.
  • Vänersborgs Söners Gilles styrelse utser mottagare av medaljen.
  • Medaljen utdelas på Gillets Årsstämma eller Högtidsstämma. Om synnerligs skäl föreligger kan medaljen även utdelas vid annat tillfälle.

Epost till oss: info@vanersborgssonersgille.se

Vänersborgs Söners Gille © 2016